Иргэд хүлээж авах хуваарь

Д/дОвог нэрАлбан тушаалХүлээн авах хуваарь
    1Хурандаа
Б.Мөнхзул
Газрын даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    2Ахмад
Ч.Энхбат
Цагдан хорих байрны даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    3 Дэд хурандаа Б.Улам-ОргилАхлах нягтлан бодогчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    4Ахлах дэслэгч
А.Мөнхцэцэг
Сургалт, хүний нөөц,  хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэнАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    5Дэд хурандаа
Д.Алтанцэцэг
Тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    6 Ахмад
С.Буянхишиг
Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
Back to top button