Үе, үеийн удирдлагууд


АЮУРЫН БУЯНЦОГТ
Ажилласан он: 1998-2001
Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тасгийн анхны дарга
БОСООБААТАРЫН НАМСРАЙ

Ажилласан он: 2001 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тасгийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
БАДАМГАРАВЫН ЦЭРЭНБАТ
Ажилласан он: 2001-2002 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тасгийн дарга
БАНЬДЖАВЫН ДАШЦЭРЭН
Ажилласан он: 2002-2004 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны дарга

ГОНЧИГСҮРЭНГИЙН ДАВХАРБАЯР
Ажилласан он: 2004-2005 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга
ЖАНЛАВЫН ПЭРЭНЛЭЙ
Ажилласан он: 2005-2006 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч
ДОВООГИЙН БАТСҮХ
Ажилласан он: 2006-2008 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга
ЗАГАРЫН БАТХУЯГ
Ажилласан он: 2008-2011 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга
БААТАРЫН БАЯСГАЛАН
Ажилласан он: 2011-2012 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга
БУЯННЭМЭХИЙН БАЙГАЛ
Ажилласан он: 2012-2016 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга

ЦЭРЭНСҮХИЙН ХЭРЛЭН
Ажилласан он: 2016-2018 он

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга
БААСТЫН МӨНХЗУЛ
Ажилласан он: 2018 он –

Албан тушаал: Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга

 

Back to top button